พานพุ่มสักการะ

ดอกไม้ชุดพานพุ่มสักการะ ในรูปแบบต่างๆ บรรจงถ่ายด้วยจิตวิญญาณ เพื่อเป็นอภินันทนาการแก่ครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์ความรู้

Related posts:ใส่ความเห็น